ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه ترسیم حلقه 

دستور Torus

از این دستور برای ایجاد حلقه استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف TOR می باشد

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Torus
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Torus

 

 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

ترسیم هرم

ترسیم کره

ترسیم گوه

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات move و ۳D Move

 

روش های فعال سازی و اجرا دستور Torus

برای ترسیم حلقه از دو روش می توان استفاده نمود.

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

  • کلیک بر روی دستور Torus ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین شعاع خارجی دایره با استفاده از موس و چپ کلیک (تعیین قطر خارجی) ← تعیین ضخامت و قطر داخلی حلقه با استفاده از موس و چپ کلیک

 

روش دوم: ترسیم با شعاع و ضخامت دقیق

  • کلیک بر روی دستور Torus← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تایپ عدد شعاع خارجی دایره← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد) ← تایپ عدد قطر حلقه ← فشردن کلید اینتر برای تایید عدد قطر

 

نکته بسیار مهم:

  • با دابل کلیک کردن بر روی احجام ایجاد شده پنجره Quick Properties باز می شود. در این پنجره می توانید ویژگی های حجم ایجاد شده را تغییر دهید.

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

 

اتوکد2017 پستی