ترسیم استوانه  ترسیم استوانه

ترسیم استوانه  ترسیم استوانه

ترسیم استوانه ترسیم استوانه

دستور Cylander

از این دستور برای ایجاد استوانه استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف CYL می باشد

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Cylander
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Cylande

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

 

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

این نکات مهم را از دست ندهید:

دستورات Rotate و ۳D Rotate

حالات اشکال انتخاب شده

دستورات Scale و ۳D Scale

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

روش های فعال سازی و اجرا دستور Cylander

برای ترسیم استوانه از دو روش می توان استفاده نمود.

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Cylander ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین شعاع استوانه با استفاده از چپ کلیک بر روی صفحه ی کاری ← تعیین ارتفاع و تایید آن با استفاده از چپ کلیک

 

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

روش دوم: ترسیم با شعاع و ارتفاع دقیق

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Cylander ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تایپ عدد شعاع ← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد شعاع) ← تعیین جهت ارتفاع استوانه با استفاده از موس ← تایپ عدد ارتفاع ← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد ارتفاع)

ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه ترسیم استوانه

ترسیم استوانه ترسیم استوانه

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

ترسیم استوانه ترسیم استوانه

 

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial