ایجاد انحنا و پخی در زوایا

فرمان Fillet

برای ایجاد انحنا بین دو ضلع یا دو شکل، با شعاع تعیین‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماهیت این فرمان ویرایشی است.

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify ← فرمان Fillet
 • این فرمان در سربرگ Modify و نوارابزار Modify قرار دارد. (ویژه کاربران سابق اتوکد.)

 

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف F است.

روش‌های فعال‌سازی فرمان Fillet

 1. تایپ حرف F در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار و سربرگ Modify

 روش اجرا:

ایجاد انحنا به روش تعیین شعاع (Radius)

 • فعال‌سازی فرمان Fillet ← تایپ حرف R (مخفف کلمه ی Radius در خط فرمان) ← فشردن کلید Enter ← تایپ عدد شعاع ← فشردن کلید Enter ← انتخاب ضلع اول ← انتخاب ضلع دوم

 


نکته:

·       اگر موضوعات موردنظر در کنج‌ها به هم نرسیده باشند، با استفاده از فرمان Fillet می‌توان آنها را به هم رساند و بین آنها یک کمان ایجاد نمود.

·       اگر میزان شعاع (Radius) صفر باشد، به‌جای ایجاد انحنا، زوایای ۹۰ درجه ایجاد خواهد شد.

·       بعد از هر بار فعال‌سازی فرمان Fillet، می‌توان با فشردن کلید Enter، فرمان را مجدداً فعال و از همان تنظیمات قبلی (میزان شعاع (Radius) قبلی) استفاده نمود.


فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)


این مطالب را از دست ندهید:


بعضی از مواقع باید در کنج‌ها پخی و یا شکستگی ایجاد کنیم.

فرمان Chamfer

برای ایجاد پخی و یا خط اریب بین دو ضلع، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماهیت این فرمان ویرایشی هست.

مکان:

 • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modify ← فرمان Chamfer
 • این فرمان در سربرگ Modify و نوارابزار Modify قرار دارد. (ویژه کاربران سابق اتوکد.)

 

 • کلید ترکیبی این فرمان حرف Cha است.

روش‌های فعال‌سازی:

 1. تایپ حرف Cha در خط فرمان و بعد فشردن کلید enter بر روی صفحه کیبورد
 2. کلیک کردن بر روی این فرمان در نوارابزار Modify
 3. کلیک کردن بر روی این فرمان در سربرگ Modify

 روش اجرای فرمان Chamfer

ایجاد پخی با استفاده از تعیین فاصله (Distance)

 • فعال‌سازی فرمان Chamfer ← تایپ حرف D (مخفف کلمه ی Distance در خط فرمان) ← فشردن کلید Enter ← تایپ عدد فاصله برای ضلع اول ← فشردن کلید Enter ← تایپ عدد فاصله برای ضلع دوم ← فشردن کلید Enter ← انتخاب ضلع اول ← انتخاب ضلع دوم


نکته:

·       اگر موضوعات مورد نظر در کنج‌ها به هم نرسیده باشند، با استفاده از فرمان Chamfer می‌توان آنها را بهم رساند و بین انها یک پخی ایجاد نمود.

·       اگر میزان فاصله (Distance) صفر باشد، به جای ایجاد پخی، زوایای ۹۰ درجه ایجاد خواهد شد.

·       بعد از هر بار اجرای فرمان Chamfer، می‌توان با فشردن کلید Enter، فرمان را مجدداً فعال و از همان تنظیمات قبلی (میزان فاصله (Distance) قبلی) استفاده نمود.

 این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial