آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات 

 

تا اینجا یاد گرفتید که چطور از موضوعات سه بعدی پیشفرض اتوکد استفاده کنید. برای اینکه بتوانید یک حجم یا موضوع معنادار را ترسیم کنید، باید بتوانید احجام را کنار هم قرار دهید و یا اینکه آن ها را با هم جمع و یا از هم کم کنید.

تکنیک های ترکیب کردن احجام سه بعدی

برای ترکیب کردن موضوعات سه بعدی از سه دستور زیر استفاده می کنیم.

  • Union: با استفاده از این دستور می توانید موضوعات را با هم تلفیق کنید.
  • Subtract: با استفاده از این دستور می توانید موضوعات را از هم کم کنید.
  • Intersect: با استفاده از این دستور می توانید نقطه ی مشترک موضوعات درهم قرار گرفته را انتخاب کنید.

این مطالب مهم را از دست ندهید:

ترسیم هرم

ترسیم کره

ترسیم گوه

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات move و ۳D Move

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات 

دستورات نام برده شده در مسیر زیر قرار گرفته اند:

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Solid Editing
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Bolean

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

 

اتوکد2017 پستی