دستور Intersect

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات 

 

 

از این دستور برای نگه داشتن نقطه ی مشترک بین احجام سه بعدی استفاده می شود. (بعد از اجرای دستور فقط نقاط مشترک میمانند و بقیه ی قسمت های حجم حذف خواهند شد.)

کلید ترکیبی این دستور حرف INT هستش.

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Solid Editing
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Bolean ← Intersect

 

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات 

 

 

این مطالب مهم را از دست ندهید:

ترسیم هرم

ترسیم کره

ترسیم گوه

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات move و ۳D Move

آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات آشنایی با دستورات برای ترکیب موضوعات 

 

روش فعال سازی و اجرا

  • کلیک بر روی دستور Intersect ← انتخاب دو حجم مورد نظر← فشردن کلید اینتر برای تایید و اجرای دستور

 

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بعد از اجرای دستور Intersect نقطه ی مشترک حجم خاکستری و سبز فقط باقی ماند. (حجم قرمز رنگ)

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 


 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی